Beaninet

Raspberry Pi - Phyton - pywws Wireless WeatherStations WH1080

Prognos Vänersborg

12 tim framåt

Icon not available

Ostadigt, senare övergående i regn.
Computed at 12:58 CEST:Grafik
Länkar


Välkommen till Bani's hemsida

Här finns uppgifter (endast en del syns externt) om husets elförbrukning, värmepump, 3 st övervakningskameror, mottagare för ADS-B, belysning, inneklimat samt information om utemiljön (temperatur, luftfuktighet mm)

För utomhusklimatet används en WH1080 (säljs hos Teknikmagasinet, Clas Ohlson m.fl. för c:a 1000 kr) kopplad via USB direkt till en Raspberry Pi med pywws
För inomhusklimater och mätningar på värmepump används c:a 20 st temperaturgivare (DS18B20) i ett 1-wire nät. Dessutom finns 5 st temp/funktighetsgivare (claes ohlsson 36-1797) kopplade till Switchking via 492 Mhz.
För elförbrukningen används en hembyggd avläsare och en dual-counter (DS2423) kopplad till 1-wirenätet.
För styrning av belysning används två Tellstick Classic resp Duo och två Rapsberry Pi med program från Automagically.weebly.com och SwitchKing.

Länkar

Utomhusklimat
Värmepump och elförbrukning
Källare
Plan1
Datatrafik

phpMyAdmin

Styrning av belysning (tellstick)
Ta bort fel i temp.mätningen
Sensorer i 1wire-nätet


Sol upp: 04:01 Sol ner: 22:22